KBE System 70mm AD

Aluminijumska stolarija ima odlične tehničke karakteristike, veoma je postojana i laka za održavanje i
s pravom se smatra prvim izborom kada se odlučuje o ugradnji stolarije. Takođe je estetski privlačna,
pa je arhitekte često koriste u izradi modernih fasada. Zbog odnosa cijene/kvaliteta aluminijumska
stolarija se koristi kod većine novih objekata.

Treba znati da se preko 40% toplotnih gubitaka objekta dešava upravo kroz prozore i vrata, što pred-
stavlja mnogo veće gubitke nego kroz zidove. Imajući to u vidu aluminijumska stolarija se sa svojim su-
periornim tehničkim karakteristikama nameće kao izuzetno efikasno rješenje koje značajno povećava
energetsku efikasnosnost svakog objekta.

Aluminijumska stolarija ima odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju, izuzeto je čvrsta i poseduje odličnu
statičku stabilnost ugrađenih elemenata.

TERMO 50

SISTEM ZA PROZORE I VRATA SA TERMO PRE-
KIDOM
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina krila: 58 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 6-36 mm
Poliamidne trake: 14,8 mm
Eurožlijeb
IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW –
TERMO 50
Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su
1230×1480 mm
(Ug = 0.6 W/m²K)
Uw = 1.6 [W/m²K

Screenshot_12

Aluminijski profil bez prekinutog termičkog mosta (hladni profili) nalaze široku primjenu u interijerima i na objektima gdje toplinska izolacija nije uvjet. Širokim izborom profila, okova i brtvi moguća je izvedba raznih konstrukcijskih oblika.

Z 40

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 40 mm
Dubina krila: 48 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-28 mm
Eurožlijeb

Screenshot_13

Z 50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 50 mm
Dubina krila: 58 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-38 mm
Eurožlijeb

Screenshot_14

45 MILL

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 53 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-33 mm
Eurožlijeb

Screenshot_15

45 DALMO

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 53 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-31 mm
Okovi za žlijeb: 24 mm

Screenshot_16

FEAL BLIND

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 60 mm
Dubina krila: 60 mm
Dubina ispune: do 26 mm
Eurožlijeb

Screenshot_17

AD 60

Ugradnja za pregradne zidove debiljine od: 100-
250 mm Veliki izbor boja i dizajna Izbor krila vrata:
drvo, aluminij.staklo ili panel Mogućnost promjene
za uredske i poslovne prostore, škole, bolnice, itd.
Stakleno krilo vrata se uklapa u pregradne stijene