Podizna garažna vrata imaju jedno krilo koje se pri otvaranju podiže pod strop i gornji rub dovratnika. Mogu biti na ručno podizanje ili na daljinsko upravljanje. Postoji mnogo varijanti dizajna takvih vrata, jer sama konstrukcija omogučava igranje sa raznim materijalima, različitim šablonama koje daju originalan dizajn, a opet su jednostavna za održavanje i dugoročno upotrebljiva. Za takva vrata je potrebno imati dovoljnu visinu prostora jer se vrata preklapaju ispod dovratnika.

BFT motori za krilna i klizna vrata – kapije

Cronix doo ugrađuje i BFT motore za krilna i klizna vrata i kapije. BFT nudi širok spektar tehnološki naprednih proizvoda prilagođenih svakoj tehničkoj i operativnoj potrebi radi automatizacije ulaza kućnih, industrijskih i trgovačkih objekata, upravljajući s više uređaja, čak i na daljinu. Sve je realizovano uz maksimalan nivo sigurnosti i zaštite.